Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2021

05 Spotkanie, pod patronatem Marszałka Wojewódz- twa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, było okazją do podsumowania mijającej perspektywy finansowej i rozmów o wyzwaniach związanych z rozwojem go- spodarki w najbliższych latach. W wydarzeniu wzięli udział przedsiębiorcy, eksperci i mieszkańcy regionu. Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‒2020 dobie- ga końca. Rozdysponowano już ponad 14,7 mld zł. Znaczna część środków trafiła do śląskich inwesto- rów, którzy przeznaczyli je na badania, prace rozwo- jowe, wprowadzanie na rynek nowych technologii, ich transfer i komercjalizację. Inwestowanie w nowocze- sne rozwiązania procesowo-technologiczne jest dziś fundamentalnym elementem budowania konkuren- cyjności na rynku. – Firmy z sektora MŚP są kluczowymi beneficjenta- mi programu regionalnego – mówił Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego. – Za nami trudny czas związany z pandemią. Śląski Pakiet dla Gospodarki, który miał wspomóc prowadzących biz- nes w czasie lockdownu, sprawdził się. To budujące i zobowiązujące na przyszłość – zaznaczał. Śląskie od lat konsekwentnie prowadzi politykę pro- innowacyjną, wspierając kluczowe branże gospodarki. Zwracała na to uwagę Jadwiga Wiśniewska – poseł do Parlamentu UE. WYDARZENIE Wojciech Kałuża Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wsparcie przygotowane w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i jego skuteczność to efekt pracy Zarządu Województwa oraz współpra - cy ze stroną rządową i Komisją Europejską. Zareagowaliśmy we wszyst- kich obszarach. 1,4 miliarda złotych przekazanych na pomoc dla przedsię - biorców to realna kwota zabezpieczona na utrzymanie działalności firm, zwłaszcza w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które są krwio - obiegiem naszej gospodarki. Tylko w naszym regionie zarejestrowanych jest pół miliona takich firm. Ich dalszy rozwój jest uzależniony m.in. wła - śnie od inwestycji. MŚP napędzają gospodarkę

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5