Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2021

Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Przedsiębiorcy z naszego regionu planują swoją przyszłość z funduszami – to pierwsza refleksja, jaka nasuwa się po konferencji, która odbyła się 9 listopada w „Kotle Czarownic” na Stadionie Śląskim. W wydarzeniu pod patronatem Mar- szałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, organizowanym w ra - mach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wzięło udział ponad 140 osób, co świadczy o tym, że program trafił w potrzeby sektora MŚP wyczekującego wiadomości na temat nowychmożliwości wsparcia.Warto podkreślić, że po rocz- nej przerwie spowodowanej pandemią, udało nam się powrócić na Stadion Śląski, dając przedsiębiorcom szansę bezpośredniego dostępu do ekspertów wielu dziedzin. Uczestnicy szczególnie podkreślali zainteresowanie tematyką funduszy w najbliższych latach, gdy rozpoczęliśmy proces informowania o no - wym programie regionalnym Fundusze dla Śląskiego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowym Planie Odbudowy. Zachęcam do zapoznania się z obszerną relacją z tego wydarzenia przedstawioną na stronach 4-11. W numerze znajdą Państwo także przykłady dobrych praktyk – inspirujące hi- storie przedsiębiorców, którzy odebrali podczas konferencji promesy o dofinan- sowanie projektów. Ostatnie wydanie poradnika w tym cyklu zamykamy, wchodząc w nową per- spektywę finansową, dlatego też życzę naszym Czytelnikom sukcesów w reali - zacji planów oraz wszelkiej pomyślności w 2022 roku. Przyszłość z funduszami

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5