Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2021

23 Dane zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich skrzynek kontaktowych, użytkownicy stracą tym samym możliwość przywrócenia korespondencji. W miejsce platformy SEKAP nie powstanie inna plat- forma, urzędy indywidualnie będą urucha- miały e-usługi. Uwaga! Zrób to przed 23 grudnia! Pobierz korespondencję ze skrzynki kontak - towej. Jeśli realizujesz projekt lub złożyłeś wniosek, który właśnie jest oceniany i ma szansę uzyskać dofinansowanie, zarchiwizuj całość korespondencji i dokumentacji prze - kazanej do ŚCP . Być może SEKAP jest jedynym miejscem, gdzie znajduje się Twój wniosek — pobierz dokumentację, aby zachować ścieżkę au- dytu. Może ona być potrzebna do przedło- żenia zewnętrznym instytucjom kontrolują- cym projekt, takim jak KAS czy NIK. Dla użytkowników platformy SEKAP zosta- ła przygotowana instrukcja opisująca w jaki sposób należy pobrać korespondencję znaj- dującą się w skrzynce kontaktowej. Jest ona dostępna pod adresem www.sekap.pl oraz na stronie e.slaskie.pl w zakładce „SEKAP”. STREFA BENEFICJENTA

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5